Samarbeidspartnere

 

Selv om TV-aksjonen først og fremst er basert på bidrag fra enkeltpersoner, er det også store aktører som bidrar. De store bankene, som DNB, Sparebank1 og Sparebankforeningen er blant hovedsamarbeidspartnerne, sammen med Telenor.

Hva gjør samarbeidspartnerne?

Samarbeidspartnerne hjelper aksjonen å samle inn penger på en knirkefri måte. DNB har vært en samarbeidspartner for aksjonen i mer enn 30 år. De er TV-aksjonens faste bankforbindelse, og organiserer også vederlagsfritt opptellingen av midlene som samles inn av bøssebærerne. Dermed ved giverne at bøssene blir åpnet av ansvarlige folk, og at opptellingen foregår på en trygg måte, slik at alle pengene kommer fram. DNB drifter innsamlingskontoen gratis, og tar ingen gebyrer på disse pengene.

I mange kommuner er det Sparebank1 som er tellebank for de lokale bøssebærerne. Bankansatte er selvsagt også informert om aksjonens kontonummer. Hvis det kommer en kunde til banken som gjerne vil gi penger, men ikke vet kontonummeret til aksjonen, kan de ansatte hjelpe med å overføre pengene til riktig konto. Sparebankforeningen er en interesseorganisasjon for norske sparebanker. De bidrar med å telle opp pengene, helt vederlagsfritt.

Vederlagsfrie løsninger

Telenor er også en veldig viktig aktør under TV-aksjonen. De leverer vederlagsfrie telefonløsninger til Callsenteret. Telefonnummeret 02025 brukes til å verve bøssebærere, og til å svare på bøssebærernes spørsmål. Telenor leverer også telefonløsningen for selve givertelefonen, som er et viktig hjelpemiddel under selve innsamlingen. Med dette viser Telenor at de er opptatt av samfunnets problemer. Denne dagen handler nemlig kun om veldedighet. Om å vise at Norge bryr seg. Ingen tenker på egen profitt denne dagen. Man blir varm i hjertet av å tenke over hvor stort dette egentlig er!

Andre samarbeidspartnere

Mange store bedrifter og foretak er aktive samarbeidspartnere for aksjonen, og som regel vil de bidra år etter år, ettersom både lederne og de ansatte føler at de gjør noe meningsfylt.

På nettsiden blimed kan man finne en liste over samarbeidspartnere for TV-aksjonen, og lese mer om hvordan de bidrar. Den norske kirke bidrar for eksempel med kollektpenger, mens andre leverer juridiske tjenester, gratis annonser og undervisningspersonell, Postnord bidrar både gjennom å gjøre aksjonen kjent, og gjennom å frakte innsamlingsmateriell ut til distriktene. Flere bedrifter bidrar til å rekruttere bøssebærere og spre informasjon, som er viktig for å skape engasjement. Frivillige organisasjoner samarbeider også med TV-aksjonen, både gjennom å spre informasjon, og ved å bidra til å organisere innsamlingen eller gå med bøsser.

Samarbeidspartnerens betydning

NRK bruker ganske mange millioner på å arrangere innsamlingen. De bruker penger på produksjon og til å kjøpe reklametid på andre kanaler og i aviser. Men aksjonen ville ha kostet mange millioner ekstra dersom de ikke hadde fått hjelp fra samarbeidspartnerne. Tjenestene som bankene og Telenor bidrar med ville vært svært kostbare, for det er mange personer involvert i opptelling av penger. Mange bankansatte jobber til langt på natten for å telle penger, i tillegg til at mange ansatte også er bøssebærere selv. Aksjonslederen for TV-aksjonen har selv sagt at uten bankenes bidrag, ville det ikke vært mulig å arrangere TV-aksjonen, i hvert fall ikke på den måten den arrangeres i dag, med bøssebæring. Vederlagsfrie telefonløsninger er også viktig for at aksjonen skal koste minst mulig.

Samarbeidspartnerne gir også store bidrag selv, enten det er bankene, Telenor eller store og små bedrifter landet rundt. Disse bidragene hjelper innsamlingen å få inn enda større summer. Samarbeidspartnere kan også skape lokalt engasjement, for der bedriftene er engasjert, blir også samfunnet rundt bedriftene engasjert, og flere ønsker å bidra. Ingen bedrift eller organisasjon er for liten til å bidra. Alle kan gjøre noe, og gleden ved å hjelpe til kan smitte over både på de ansatte og på bedriftens kunder.