Blimed.no

Som regel har folk en mengde spørsmål om TV-aksjonen, enten de tenker å bidra bare med penger, eller gjerne vil bidra som frivillig. Bedrifter, lag, skoler og andre engasjerte vil også vite mest mulig. I tillegg har pressen interesse av å skrive om saken. NRK har gjort det enkelt å finne informasjon om aksjonen gjennom nettsiden blimed.no. På denne nettsiden finnes alt fra nyheter og oppdateringer til tips om hvordan man kan bidra og samle inn penger i lokalmiljøet.

Mottakerinformasjon

Nettsiden fokuserer først og fremst på det aktuelle årets aksjon. Det vil si at siden endrer innhold alt etter hvem som får tildelt årets aksjon. Mottakerorganisasjonen får legge ut informasjon på siden, både om organisasjonen generelt og om hva årets innsamlede midler skal gå til. Denne nettsiden brukes til å skape engasjement, og hjelper også givere å finne nyttig informasjon. Det legges ut nyheter om aksjonen, oppdateringer underveis og oppsummeringer etterpå. I tillegg er nettsiden aktiv i månedene etter aksjonen, slik at folk kan fortsette å gi lenge etter at den offisielle delen av innsamlingen er over. Man kan ikke regne med at alle har penger å gi på akkurat den dagen TV-aksjonen dukker opp på landsdekkende radio og TV- Derfor har man altså muligheten å sende litt penger til veldedighet når man får råd til det.

Sideinndeling

På forsiden til blimed.no finner man generell informasjon om årets TV-aksjon. Her er det også innlogging for komiteer, og muligheter for å melde seg som bøssebærer. I tillegg finnes en egen underside med informasjon til de frivillige. Det er også egne sider beregnet på skoleelever og lærere. Her finner man en lenke til et gratis undervisningsopplegg der barna lærer mer om årets aksjon. Barn er ofte veldig flinke til å engasjere seg, både gjennom skolen og gjennom å arrangere egne kakelotterier og lignende.

blimed.no har også en egen nyhetsside der man kan følge med på planlegging og forberedelser, og lære mer om hva som skal skje med pengene og under direktesendingen på aksjonsdagen. Media har også sin egen side der de finner bilder og artikler, samt kontaktinformasjon og fakta om årets aksjon, som de deretter kan bruke i egne aviser og nettsider.

Under emnet Kontakt kan både presse og frivillige finne adresser til sitt lokale fylkeskontor. Under emnet Materiell finner man både annonser og filmer som kan lastes ned og brukes i aviser og på nettsider. Dette materiellet gjør at bedrifter og enkeltpersoner kan være med å reklamere for aksjonen, og skape blest om aksjonen på forhånd. Her finnes også bidragsdiplom.

En nyttig side

blimed.no er både nyttig og informativ, men selv om nettsiden inneholder alt man trenger å vite, er det ikke alle som vet at nettsiden finnes. Derfor er de avhengige av at folk lenker til siden og oppmuntrer andre til å besøke nettsiden. Hvis man ikke har mulighet til å delta som frivillig under selve aksjonen, kan man hjelpe dem gjennom å legge ut bannere, reklamefilmer og annonser i forkant, slik at folk blir klar over hva som foregår, og blir engasjert. TV-aksjonen har begynt å samle inn penger på stadig flere måter, men det er fortsatt det frivillige arbeidet på selve aksjonsdagen som er nøkkelfaktoren for å lykkes. Besøk derfor blimed.no og lær mer om den aktuelle aksjonen. Få tips til hva du kan gjøre for å være mer aktiv. Selvsagt er det viktig å gi penger, men det er ikke alltid man føler man får gjort nok. Da er det greit å vite at man kan hjelpe til på andre måter i tillegg til å bare gi noen kroner på den aktuelle dagen. Så bli med, besøk nettsiden blimed.no, og lær mer om den aktuelle aksjonen.