Forside TV-aksjonen 2011

Denne nettsiden handler om TV-aksjonen generelt. Vi har valgt å fokusere på aksjonen i 2011, men på denne nettsiden kommer du også til å finne en mengde grunnleggende informasjon om TV-aksjonen. Denne årlige dugnaden er verdens største innsamlingsaksjon, målt i hvor mye som blir samlet inn per person, og målt i hvor mange frivillige som deltar. Kanskje denne nettsiden svarer på ting du lurer på om TV-aksjonen, og kanskje du blir inspirert til å bidra mer selv under neste TV-aksjon.

TVaksjonen 2011

TV-aksjonen 2011 samlet inn penger til Norsk Folkehjelp. Innsamlingen ble kalt Vi rydder for livet, og samlet inn totalt 218,9 millioner kroner. Aksjonen har alltid et årlig tema, og alle pengene som samles inn går til én organisasjon. Norsk Folkehjelps aksjon i 2011 fokuserte på arbeidet med å fjerne miner og klasebomber. Seks land som har problemer med dette ble valgt ut som innsatsområder, og pengebruken ble fordelt mellom landene Bosnia-Hercegovina, Libanon, Sør-Sudan, Tadsjikistan, Laos og Vietnam.

Sendingen på TV

Som vanlig var det kjente programledere som ledet sendingen. Innsamlingsdagen var søndag 23. oktober, og Haddy N’jie og Erik Thorstvedt var i studio. For Thorstvedt var dette første gang han var programleder for aksjonen, mens N’jie allerede hadde ledet sendingen to ganger tidligere.
I tillegg til programlederne, stiller en rekke kjendiser opp i telefonpanelet hvert år. Slik var det også i 2011. John Almaas hadde ansvaret for auksjonen, der ulike gjenstander og opplevelser selges til høystbydende. Til tross for sterkere konkurranse fra andre kanaler de senere årene, klarer TV-aksjonen fortsatt å samle folk foran TV-en. I 2011 hadde sendingen 391 000 seere i snitt, og en seerandel på 30,7 %.

Om Norsk Folkehjelps arbeid

Norsk Folkehjelp fikk midler til minerydding gjennom TV-aksjonen 2011. Norsk Folkehjelp er en av verdens ledende humanitære organisasjoner når det kommer til nettopp minerydding. Minerydding er et stort problem, også etter at krigshandlinger er avsluttet. Disse våpnene blir liggende i årevis, og dreper og lemlester både voksne og barn. Landbruksområder blir ubrukelige på grunn av minefaren, og skoleveier blir utrygge. For å bygge opp igjen tryggheten etter en konflikt, er det derfor avgjørende å fjerne miner og klasebomber, slik at folk kan bevege seg uten frykt, og gjenoppta hverdagen sin. Norsk Folkehjelp har fått penger fra TV-aksjonen to ganger tidligere, i 1983 og i 1994. Aksjonen i 2011 var den nest beste gjennom tidene, fram til da.

Hvordan gikk det med prosjektene?

NRK følger alltid opp prosjektene som får penger fra TV-aksjonen. Fem år etter innsamlingen i 2011, kan det konstateres at pengene har kommet til nytte. Norsk Folkehjelp har ryddet sju av de mest minelagte områdene i verden ved hjelp av de innsamlede pengene, og gitt tryggheten rundt hverdagen tilbake til menneskene som bor i disse områdene. Titalls millioner kvadratmeter er ryddet i sju land. Dette har forhindret dødsfall og ulykker. Skoleveier er trygge igjen, og matproduksjonen har økt etter hvert som landbruksområder har blitt minefrie.

Det meste av pengene har blitt brukt til å fjerne miner i Sør-Sudan, Bosnia, Laos, Tadsjikistan, Vietnam, Libanon og Guinea Bissau. Pengene har også bidratt til utdanning av flere minehunder, som er svært gode medhjelpere for de menneskelige minerydderne. Hundene har blitt utdannet i Bosnia og Kambodsja. Menneskelige mineryddere har også blitt utdannet ved hjelp av noen av pengene. God utdanning er viktig, for jobben med å fjerne miner kan være veldig farlig. Oppsummeringen til de involverte, er at pengene fra 2011 har vært til svært god nytte, og at prosjektene har vært en suksess. Det vil nok gå mange år før verden er helt minefri, men TV-aksjonen 2011 har i hvert fall gjort livene bedre til folk i disse områdene.