Kontakt oss

Det er mange som ønsker å komme i kontakt med TV-aksjonen, enten for å gi penger, gi bud på auksjonen eller for å bidra som frivillig. Hvis man ønsker å gi penger, kan man bruke offisielle givertelefoner og giverkontoer, eller donere penger på nettet eller via mobilen. Ønsker man å gi bud på ulike auksjonsobjekter, kan dette gjøres både via telefon og internett i tiden før aksjonsdagen og på selve innsamlingsdagen. Auksjonen er bare aktiv i dagene før og på selve innsamlingsdagen, så det gjelder å følge med på nettet for å se tingene og vite hvordan man skal by.

Kontaktpersoner for frivillige

Hvis man vil delta som frivillig, er det enklest å kontakte det lokale sekretariatet. Hvert fylke har sitt eget sekretariat, og man finner kontaktinformasjonen til disse ved å gå inn på nettsiden til TV-aksjonen (http://blimed.no/kontakt). Der finner man også annen kontaktinformasjon, samt mer informasjon om selve aksjonen. Det er også mulig å følge aksjonen på Facebook og Instagram, der man kan komme med tilbakemeldinger. Hvis man vil bidra som frivillig, kan man også kontakte den organisasjonen som får årets penger. I verste fall kan du alltids spørre bøssebærerne som kommer om mer informasjon. De deler gjerne av seg med både kunnskap og erfaringer – hyggeligere mennesker vil du neppe finne!

En annen mulighet er å ringe Callsenteret, som har telefonnummer 02025. De har åpent i dagene før aksjonen. Callsenteret kan også svare på spørsmål som bøssebærerne måtte ha i forkant av aksjonen. Det er også mye annet man kan bidra med som frivillig, så det er bare å ta kontakt med sekretariatet. Det trengs folk til å dele ut informasjon eller hjelpe til med logistikken. Alltid noe å gjøre innen veldedighet, det vet du nok hvis du har drevet med noe lignende tidligere.

Gi gjennom P3

Mange unge velger å høre på P3 i dagene før TV-aksjonen. De sender direkte i 100 timer, både på radio og TV, og gjennom å sende SMS til P3-aksjonen, er man med på å bidra til innsamlingen. I 2016 samlet P3-aksjonen inn mer enn fem millioner kroner. Fordelen her er at man kan fortsette å holde på med sitt, og fortsatt gi penger til de som trenger det mest. Radioen kan stå på i bilen eller på kontoret, så hører man på direkten om alt som skjer. Har man ikke mulighet til å gi direkte til bøssebærerne, kan man like gjerne ringe P3 – pengene kommer frem dit de skal uansett.

Informasjon overalt

TV-aksjonens engasjement er landsomfattende. Ofte er de utkantstrøk som er flinkest til å gi, målt i innsamlet beløp per innbygger. Disse områdene skiller seg ikke bare ut på selve innsamlingsdagen. Utkantkommunene er ofte også flinkest til å arrangere egne innsamlinger før selve aksjonsdagen. De har basarer, kaffekvelder, teaterforestillinger, konserter og idrettsarrangementer der pengene går til TV-aksjonen. Idretten er generelt veldig engasjert i aksjonen, og mange fotballag gir deler av dagens inntekter til TV-aksjonen hvis de spiller kamp på innsamlingsdagen. Idrettsfolk bidrar også ofte med ting til auksjoner, enten til den nasjonale auksjonen eller til lokale auksjoner i forkant.

Bli bøssebærer

Den enkleste måten å delta på, er ved å bli bøssebærer. Man kan gå alene, eller sammen med familie og venner. bøssebærerne må være voksne, og de har selvsagt et stort ansvar. Men for mange er det veldig meningsfylt å bruke søndagen på å samle inn penger. Bøssebærerne blir stort sett godt mottatt, ettersom folk er informert om aksjonen på forhånd, og ofte har pengene klare. Hvis folk ikke er hjemme, kan bøssebæreren legge en lapp i postkassen deres, med beskjed om hvordan de kan gi penger til aksjonen. Hver bøssebærer får tildelt sitt eget område. I byene kan man fint gå mellom husene, mens på bygda må man kanskje sykle eller kjøre bil.