Gi nå

Mye å gjøre

Det samles stadig inn penger til et eller annet. De fleste aksjoner er små, og baserer seg enten på loddsalg, innsamling, eller frivillige innbetalinger. TV-aksjonen skiller seg ut ved at den engasjerer så mange, og ved at NRK er innblandet. En vanlig innsamlingsaksjon kan ikke drømme om å få tilsvarende støtte som TV-aksjonen, nettopp fordi de ikke får like stor oppmerksomhet. NRK sender direkte i mange timer under TV-aksjonen, og vier tiden til å fortelle om organisasjonen som får pengene, om aksjonen og prosjektene pengene skal gå til. De har også programmer før selve aksjonsdagen. Dette gjør TV-aksjonen til den mest kjente innsamlingsaksjonen i Norge. Og det er ingen tvil om at stor oppmerksomhet bidrar til økt giverglede og større innsamlingsbeløp. Derfor er det mange organisasjoner som gjerne vil ha TV-aksjonen. Med et beløp som ofte overskrider 200 millioner, er det mye man kan gjøre med de innsamlede midlene.

For å beholde folkets tillit til TV-aksjonen, stiller NRK strenge krav til organisasjonene som får pengene, og de følger opp aksjonen og prosjektene i ettertid. Midlene som samles inn skal brukes nøyaktig slik det sto i søknaden.

Engangseffekten

Flere TV-kanaler har prøvd å kopiere TV-aksjonen, men disse klarer ikke å få inn tilsvarende beløp. En av årsakene kan være at engasjementet er mindre. NRK fokuserer veldig mye på aksjonen i forkant, og er veldig flinke til å skape blest og få med frivillige. I tillegg har TV-aksjonen en lang historie, og høy troverdighet. Dessuten er folk mer villige til å gi når de vet at det er snakk om et engangsbeløp. Enkelte konkurrerende innsamlinger prøver å verve folk til å betale månedlige beløp til en organisasjon, og det er sjelden like populært blant giverne. Det er ikke sikkert folk vil binde seg til månedlige innbetalinger, og det er heller ikke sikkert de har råd til det. De fleste har derimot råd til å gi et enkeltbeløp en gang i året. Og ettersom TV-aksjonen er basert på enkeltbeløp, er det også langt lettere å organisere et kakesalg eller en auksjon for å skaffe penger. Det kan man ikke gjøre hvis man må gi penger på månedlig basis. Da må man jo arrangere månedlige kakesalg og auksjoner.

Engangseffekten gjør også at folk er villige til å betale overpris for ting, enten kakestykker som selges til inntekt for aksjonen, eller ting som auksjoneres bort.

Lett å gi

Det skal være lett å gi til TV-aksjonen, enten man er hjemme eller bortreist på innsamlingsdagen. De fleste får besøk av bøssebærere, og gir penger på den måten. Man kan også ringe inn. Ved å ringe til givertelefonen, gir man et fast beløp. Det er selvsagt begrenset hvor mange ganger man kan ringe dette nummeret, slik at barn ikke skal blakke foreldrene helt. I tillegg kan man gi penger over internett, eller betale via bankkonto, Mcash og MobilePay. I 2016 begynte aksjonen også med innsamling via Vipps, slik at man kan gi penger via mobilen. Det er opp til organisasjonen å sørge for å gi mennesker brede muligheter til å gi fra seg litt penger, men menneskene må selv oppsøke mulighetene som gis. Man skal ikke være flau for å gi en liten sum dersom man har dårlig råd – det er tanken som teller!

Følger man med på TV eller på nettet, kan man dessuten gi bud på ulike gjenstander. Det er bare den som vinner budrunden, og får den aktuelle gjenstanden, som betaler for den. De som ga lavere bud, betaler ingenting. I tillegg til at TV er engasjert, er også NRK radio engasjert, spesielt P3, som sender 100 timer direkte i forbindelse med aksjonen. De arrangerer egne innsamlinger, der folk skal sende sms for å få radiovertene til å gjøre ulike ting. Hver sms som kommer gir penger til aksjonen, samtidig som lytterne får god underholdning når radiovertene må gjøre ulike ting de kanskje ikke har lyst til.